vergoeding

Kosten en vergoeding 2023

Therapiet.nl werkt contractvrij en biedt niet-gecontracteerde zorg. Het is afhankelijk van uw polis, welk percentage van het behandeltarief u vergoed zult krijgen.

Er zijn twee soorten polissen: naturapolis en restitutiepolis

  • Bij een naturapolis vergoedt de verzekeraar een deel van de kosten van niet-gecontracteerde zorg (60 tot 75%).
  • Bij een restitutiepolis vergoedt de verzekeraar 100% van het marktconforme tarief.

U krijgt uw vergoeding uit de Basiszorg. Uw eigen risico wordt verrekend.

Belangrijkste voorwaarden voor vergoeding:

  • U heeft een verwijsbrief van uw huisarts nodig.
  • De datum op de verwijsbrief dient gedateerd te zijn vóór de datum van het eerste consult.
  • In de verwijsbrief dient een vermoeden te staan van een DSM-diagnose.

Een DSM-diagnose is opgenomen in het Diagnostisch handboek voor psychische problematiek (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).

Het Zorgprestatiemodel

Het Zorgprestatiemodel is de naam van de nieuwe bekostiging voor de GGZ (geestelijke gezondheidszorg). Dit model is per 1 januari 2022 ingegaan.

Wat is een zorgprestatie?

Uw behandeling in de GGZ bestaat uit verschillende onderdelen. Voorbeelden van een zorgprestatie zijn: een intake consult, een behandel consult, een telefonisch consult. Alle zorgprestaties komen op de factuur te staan die de behandelaar aan u stuurt.

Wat betekent dit voor u?

Het aantal gesprekken dat vergoed wordt, hangt af van het Zorgvraagtype. Het zorgvraagtype geeft informatie over de ‘zwaarte’ van de hulpvraag. Tijdens de eerste twee intake gesprekken legt uw behandelaar een zorgvraagtype vast. Dit wordt bepaald door middel van een vragenlijst. Een gemiddeld traject duurt 6 tot 9 maanden en bestaat uit 8 tot 12 consulten.

Kostenopbouw van een behandeling?

De behandeling bestaat uit consulten. De eerste twee consulten zijn intake gesprekken gericht op het in kaart brengen van de klachten, achtergrond van de klachten en uw hulpvraag. Hierna volgt de behandeling. De intake gesprekken vindt u op uw factuur terug als zorgprestatie diagnostiek-consult, 60 minuten. De behandelgesprekken als zorgprestatie behandel-consult, 60 minuten.

Tarieven

Therapiet.nl volgt het NZa-tarief voor de prestaties (vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit voor 2023).

CONSULT TYPEDIAGNOSTIEKBEHANDELING
   
60 minuten€ 150,00 € 140,00
75 minuten € 175,00
   

Als uw behandeling in een nieuw kalenderjaar doorloopt mag uw zorgverzekeraar voor het nieuwe jaar opnieuw uw eigen risico van 385,- euro verrekenen.

De factuur

U ontvangt maandelijks, per mail de nota, die u zelf binnen de betalingstermijn dient te voldoen. Deze nota kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar om vergoeding te ontvangen. U wordt geadviseerd om vooraf navraag te doen bij uw zorgverzekeraar over de vergoeding. Zodat u weet waar u aan toe bent. De zorgverzekeraar zal uw eigen risico verrekenen met de nota.

Annuleren

Bij verhindering kunt u kosteloos tot 24 uur van tevoren annuleren middels een telefoontje of het inspreken van mijn voicemail. Ook kunt u een sms of Whatsapp bericht versturen. Gelieve niet per mail af te melden. Wanneer het annuleren korter is dan 24 uur, wordt een bedrag van 50 euro aan u berekend.

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met Pieter de Roij, klinisch psycholoog BIG :06-28440379