afstemmen

Persoonlijk afgestemd

Ik streef naar een behandeling, die is afgestemd op jouw persoonlijke, individuele behoeften, wensen, doelen en verwachtingen.

Doelgericht

De behandeling wordt gestuurd vanuit een behandelplan, waarin in overleg met jou doelen worden opgenomen, die het centrale focus vormen in de behandelinterventies. De voortgang ten aanzien van deze behandeldoelen wordt samen met jou geëvalueerd.

Bevorderen van reflectie op eigen gedachten en gevoelens

Doorheen de behandeling zal ik jou proberen te helpen om op een bewustere manier stil te staan bij gedachten en gevoelens en om de eigen intenties en de intenties van anderen beter te begrijpen. Ik zal je bewust maken van het feit, dat je een binnenwereld van emoties en gedachten hebt, die je gedrag stuurt en waarop je meer grip kunt krijgen.

Bevorderen van eigen verantwoordelijkheid

Ik zal je stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je klachten en problemen. Ik betrek je bij het nemen van beslissingen over de behandeling.

Een gefaseerd proces

  • Fase 1 start met het formuleren van de hulpvraag, het maken van het behandelplan. Deze fase wordt afgesloten met de behandelovereenkomst.
  • Fase 2 bestaat uit het uitvoeren van het behandelplan met focus op motivatie, relatie, emotie en zelfreflectie. Met regelmatige evaluatie en herziening van doelen.
  • Fase 3 is het beëindigen van de behandeling. We houden de eindigheid in perspectief (bij bereiken van doelen of bij gebrek aan verandering). Empowerment behoort bij deze fase.