aanmelden

Je kunt je aanmelden als je bent vastgelopen en het je niet meer lukt om zonder professionele hulp opnieuw in beweging te komen. Het gaat dan nogal eens over een verstoord zelf-functioneren (als problemen met identiteit of problemen met zelfsturing voorop staan) en/of een verstoord interpersoonlijk functioneren (als problemen met empathie of intimiteit voorop staan).

Denk aan:

 • niet zo goed weten wie je bent en waarvoor je staat
 • je kwetsbaar voelen
 • emoties, die worden getriggerd en waarop je onvoldoende grip hebt
 • moeite hebben om je langdurig te verbinden aan bepaalde doelen
 • uit het oog verliezen wat voor jou belangrijk is en wat je behoeftes zijn
 • je teveel aanpassen aan de verwachtingen van anderen
 • jezelf niet goed begrijpen en niet begrijpen waarom je doet wat je doet
 • invullen van wat anderen zouden kunnen denken en voelen zonder dat te toetsen
 • het moeilijk hebben om echt te denken vanuit het perspectief van anderen
 • niet nadenken over het effect van wat je doet op anderen
 • moeilijk vinden je veilig te voelen in relaties
 • oppervlakkigheid in relaties ervaren en niet goed komen tot wederkerigheid


Vul het formulier hieronder in om je aan te melden.

Aanmeldformulier (#3)