praktijkinfo

aanmelding
De praktijk is gesloten voor nieuwe aanmeldingen.

overeenkomst

Een psychotherapeutische behandeling is gericht op het opheffen, verminderen van en/of beter leren omgaan met psychische problemen, conflicten, stoornissen en/of klachten (volgens de beroepscode voor psychotherapeuten). In onderling overleg bepalen we het doel van uw behandeling, hoe lang de behandeling zal kunnen duren en hoe frequent de zittingen zullen plaatsvinden. En de werkwijze. Deze afspraken worden vastgelegd in een behandelovereenkomst.

klachten

Bespreek klachten over uw behandeling met mij. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het ons niet lukt om de gerezen problemen op te lossen, dan kunt u mogelijkheden overwegen die genoemd worden op deze pagina: https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar.

tarieven

Ik heb geen contracten met ziektekostenverzekeraars. De zorg die in mijn praktijk wordt geboden valt onder de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). In deze wet is bepaald dat de Nza (de Nederlandse Zorgautoriteit) de tarieven voor de zorg jaarlijks vaststelt. Ik hanteer het Nza-tarief.

afzegging

Laat bijtijds weten indien U verhinderd bent. Voor afspraken minder dan 48 uur tevoren afgezegd wordt €50 in rekening gebracht.