Supervisie en leertherapie

Ook na de bijna 30 jaren, dat ik als behandelaar werkzaam ben in de Geestelijke Gezondheidszorg, ben ik natuurlijk nog niet volleerd. Ik blijf nog steeds nieuwe ingangspoorten tot de beleving ontdekken en werkvormen vinden om te veranderen, vernieuwen en verfrissen. Naast mijn werkzaamheden als behandelaar ben ik al jarenlang met veel plezier betrokken bij het opleiden en trainen van jonge collega’s. Vanuit mijn praktijk bied ik supervisie en leertherapie aan. 

Supervisie
In supervisie kijk, denk en voel ik mee met de behandeling, die jij jouw client biedt. Ik probeer in de supervisie vorm te geven aan een prettig en speels leerklimaat, dat afgestemd is op waar jij als supervisant bent in je ontwikkeling. Ik zal je uitdagen tot experimenteren en daarop met je reflecteren. Ik hoop je te kunnen prikkelen, waarbij je de ruimte blijft voelen om te twijfelen en je eigenheid te ontdekken. En vooral hoop ik dat je plezier in leren zult hebben. Ik richt mij op klinisch psychologen, psychotherapeuten, GZ-psychologen, die supervisie over algemene psychotherapeutische vaardigheden (NVP) zoeken. Ik ben thuis in de volgende referentie-kaders: persoonsgerichte-experientiele psychotherapie, (trauma focused) mentalisation based treatment, Pesso-therapie, sensorimotor psychotherapie en de beoefening daarvan in individuele setting als in groeps- of systeemsetting. 

Leertherapie
In leertherapie leer je zicht te krijgen op jezelf als mens en professional. Ik ben er van overtuigd dat wij als professionals in essentie niet wezenlijk van onze cliënten verschillen, maar de ‘rol’ waarin we elkaar ontmoeten verschilt wel degelijk. Bewustwording van die verschillende rollen is een van de doelen van leertherapie. Je leert iets over de kwetsbare positie van de cliënt en over het belang van een goede ‘therapeutische relatie’. Je ervaart diverse therapeutische technieken van binnenuit als cliënt. Verder helpt leertherapie om te onderscheiden wat nou van jou en wat nou van de ander is: overdracht en tegenoverdracht zijn fenomenen die in élke therapie een rol spelen, ongeacht het referentiekader.

Kosten en aanmelding
Supervisie of leertherapie kost €100 per 45 minuten of €120,00 per 60 minuten. In een kennismakingsgesprek kunnen wij wederzijdse verwachtingen op elkaar af stemmen. Neem daarvoor telefonisch of per email contact met mij op. Vul je na dit overleg bijgevoegd document in?