afstemmen

Persoonlijk afgestemd
Ik streef naar een behandeling, die is afgestemd op jouw persoonlijke, individuele behoeften, wensen, doelen en verwachtingen.

Doelgericht
De behandeling wordt gestuurd vanuit een behandelplan, waarin in overleg met jou doelen worden opgenomen, die steeds het centrale focus vormen in de behandelinterventies. De voortgang ten aanzien van deze behandeldoelen wordt steeds samen met jou geëvalueerd.

Therapeutische relatie
Het belang van een echte, krachtige therapeutische relatie voor therapeutisch succes wordt algemeen erkend.

Bevorderen van reflectie op eigen gedachten en gevoelens
Doorheen de behandeling zal ik jou steeds proberen te helpen om op een bewustere manier stil te staan bij gedachten en gevoelens en om de eigen intenties en de intenties van anderen beter te begrijpen. Ik zal je bewust maken van het feit, dat je een binnenwereld van emoties en gedachten hebt, die je gedrag stuurt en waarop je meer grip kunt krijgen.

Bevorderen van eigen verantwoordelijkheid
Ik zal je zoveel mogelijk stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je leven. Je wordt ook betrokken bij het nemen van beslissingen over de behandeling. Ik zal proberen te voorkomen dat ik vooral problemen ga oplossen in plaats van jij of ben erg voorzichtig met advies.

Een gefaseerd proces
– Fase 1 start met een grondige assessment, het formuleren van de hulpvraag, het maken van het behandelplan en wordt afgesloten met de behandelovereenkomst.
– Fase 2 bestaat uit het uitvoeren van het behandelplan met voortdurende focus op motivatie, relatie, emotie en zelfreflectie. Met regelmatige evaluatie en herziening van doelen.
– Fase 3 is het beëindigen van de behandeling. We houden de eindigheid in perspectief (bij bereiken van doelen of bij gebrek aan verandering). Empowerment en generalisering behoren bij deze fase.